Úvodní strana Slovník pojmů Tepelný most

Tepelný most


Tepelný most je místo v jakékoli konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům, než v jeho okolí. Projevuje se chladnějším povrchem. Tepelné mosty mohou být stavební, tam kde dochází k napojení dvou konstrukcí, geometrické – rohy a ukončení zdi, systematické – obvykle místa s horší tepelnou izolací, např. spáry nebo konvektivní, tam kde dochází k přenosu tepla prouděním. Tepelné mosty mají vliv na úsporu energie, životnost stavebních konstrukcí a zdraví obyvatel. Je smutné, že by často stačilo jen malé opatření a tepelným mostům by šlo snadno zabránit. Mezi nejznámější tepelné mosty patří překlady nad dveřmi a okny, u staveb, které se zateplují to bývá podlaha. Tepelné mosty často vznikají i výměnou oken při zateplování budov, když se sníží původní, větší tloušťka rámu. Z tohoto důvodu se dnes u novostaveb posazují okna na líc zdiva, nebo až přímo do tepelné izolace. Díky tepelným mostům dochází ke kondenzaci vodních par na studeném povrchu a tvorbě plísní.