Úvodní strana Slovník pojmů Nadpraží

Nadpraží


Nadpraží najdeme nad otvorem pro okno. Jedná se o celou konstrukci, která se nachází nad samotným otvorem. Dříve to byla spíše cihelná klenba, dnes se nejvíce vyskytuje klasický betonový překlad. Tento nosný prvek je důležitý z toho důvodu, aby okno odolalo síle, která je na něj vyvíjena hmotnostní hmoty nad otvorem, a nezřítilo se.