Úvodní strana Slovník pojmů Dorazové těsnění

Dorazové těsnění


Dorazové těsnění nebo též známé pod názvem „naléhávkové těsnění" je používáno u základních okenních systémů a je zásadním parametrem, který udává těsnost. U systémů, které využívají dorazového těsnění, dochází k utěsnění oken pomocí dvou trvale pružných těsnících gum, které se nacházejí venku i uvnitř. Pronikne-li vnějším těsněním voda, odvádí se za pomoci gravitace odvodňovacími otvory ven. Dostatečné odtékání vody je realizováno šikmou drážkou. U tohoto systému těsnění však vzniká problém. Je to vlhkost, která se projevuje rosením okenních tabulí a tvorbou plísně. U dorazových systémů je důležité velmi často větrat z důvodu vysoké těsnosti oken.