Úvodní strana Služby klientům Montáž a doprava

Montáž a doprava

Aby mohly být splněny všechny vysoké nároky kladené na systém oken a dveří SULKO, je bezpodmínečně nutná profesionální montáž, která bude schopna zajistit bezpečné ukotvení okna do stavebního otvoru a přenos všech sil do obvodového zdiva.

1. Demontáž původních oken a dveří

ico výroba

2. Odvoz a ekologická likvidace

ico výroba

3. Instalace nových oken a dveří

ico výroba

4. Zednické a úklidové práce

ico výroba

Jak zamezit častým opravám a možných haváriím

  • Zajištěním statického návrhu kotvení
  • Dostatečným počtem kotvících bodů a jejich vhodným rozmístěním
  • Používáním vhodných hmoždinek na malé ploše, vhodné na kotvení
  • Zařazením pevných podložek v rozích oken a pod sloupky, kde musí být okno podloženo pevným materiálem, nejlépe PVC nebo tvrdým dřevem
  • Správným osazením okna a jeho kotvení do polystyrenu
  • Dostatkem kotvících prvků v dolní části okna u parapetu
  • Neprováděním montáží mokrou cestou se zednickými pracemi na vnitřní špaletě

Způsob kotvení, který využívá SULKO pro stabilitu prvků komor integrovaného výztužného systému, byl odzkoušen v institutu pro okenní techniku v Rosenheimu. Ochrana připojovací spáry před vzdušnou vlhkostí pomocí okenních parotěsných folií a provazců pak v součinnosti zajistí provedení připojovací spáry v parametrech TZI 4 a tím zabrání znehodnocení zvukového útlumu okna v řádu několika decibelů, ke kterému by jinak mohlo dojít při špatném provedení.

Svěřte montáž svých oken profesionálům z týmu SULKO, u kterých budete mít jistotu dlouhodobě kvalitní funkčnosti nových oken i dveří.Mapa poboček SULKO

mapa