termokamera

Jak fungují tepelné ztráty a jak jim doma předcházet?

Provedli jste ve vašem domě již řadu kroků ke snížení výdajů za energie a máte pocit, že se vaše účty o mnoho nesnížily? Pak musíte najít, kudy vám z domu uniká teplo. Tepelné úniky spolehlivě odhalí termovizní měření. Jak funguje termokamera a co dalšího dovede odhalit? Odstraněním tepelných úniků lze snížit tepelnou ztrátu domu až o 80 %.

Co je to vlastně tepelná ztráta?

Jde o množství tepla udávaného v kWh, které ztratí objekt za jednu hodinu při průměrné extrémní teplotě – 15 °C. Samozřejmě, záleží na lokalitě. V České republice to bývá obvykle – 15 °C, v Praze a některých dalších místech, kde je tepleji, se tepelná ztráta vypočítává z teploty – 12 °C. Naopak na horách je to – 18 °C. Na tuto hodnotu tepelné ztráty musí být dimenzováno nejen zateplení, okna, ale také radiátory a celý systém vytápění. Teplo z domu totiž uniká nejen okny a dveřmi, ale také prostřednictvím zdiva, střechy a samozřejmě větráním.

Výpočet tepelné ztráty domu

Ať už se chystáte měnit okna, zateplovat dům nebo řešit nový systém vytápění, je užitečné znát tepelnou ztrátu vašeho domu. Tepelné ztráty můžete zjistit jak pro stávající dům pomocí termografické kamery, tak i pro dům, který teprve plánujete stavět. Výpočet tepelných ztrát domu se odvíjí od velké řady proměnných. Čím více údajů znáte, tím přesněji lze tepelné ztráty vypočítat. Od tepelných ztrát se určuje například i výše dotace v programu Nová zelená úsporám.

Orientační výpočet tepelné ztráty objektu

Nejsnazší orientační možností, jak se dozvědět tepelnou ztrátu vašeho domu, je zjistit si objem vytápěného objektu. Objem udávaný v m³ vynásobíte koeficientem měrné spotřeby vytápění. Koeficient určuje hlavně materiál, ze kterého je tvořen obvodový plášť domu a typ použitých oken.

Co je to termokamera?

Pro získání přesných údajů je ideální využít možností termovizního měření. Termokamera určí množství a místa, kudy vám z domu uniká teplo, nebo naopak kde dochází k přehřívání. Je však dobré obrátit se s měřením na odborníky, kteří ze získaných parametrů umí zhotovit termografickou zprávu, která navrhne patřičná opatření k zamezení úniků tepla. Termokamera upozorní nejen na plochy zodpovědné za vysoké tepelné ztráty, ale odhalí špatně těsnící okna či dveře, najde tepelné mosty, vady v konstrukci domu, nedostatky v izolaci, prostupy vlhkosti zdivem, defekty v topných soustavách nebo přehřívání elektrospotřebičů.

Dveře, Okna, Praktické tipy
,
Facebook
Google+
https://www.sulko.cz/blog/jak-funguji-tepelne-ztraty/
Twitter